czwartek, 3 marca 2016

Royal Korea / Królewska Korea

Korea's advanced technology punches you. It's much more developed than in Japan. Only construction styles and attitude to national heritage links the two nations, hostile otherwise due to the Japanese occupation in the not very distant past.
Technologia koreańska jest o wiele bardziej zaawansowana niż japońska, powalająca. Jedynie style budowlane i podejście do swojej spuścizny narodowej łączy te dwa państwa, zwaśnione od czasu okupacji japońskiej, nie tak bardzo dawno temu. 

In the heart of Seoul there are two big royal palaces fairly close to one another (five in all). In front of them, at prescribed times, the events of change of guards take place, making you dizzy from the bright colours worn by the soldiers.
The Deoksugung Palace is close to the Town Hall and actually among the modern city rush.
W samym centrum Seulu są dwa pałace niedaleko siebie (jest ich pięć). Przed nimi, w określonych godzinach, odbywają sie zmiany warty, zachwycające swoim stylem i odurzające kolorami szat wojów.
Pałac Deoksugung jest tuż obok ratusza, właściwie w samym środku pędzącego życia metropolii. 

The Change of Guards and exchange of keys is accompanied by very spectacular drum banging.
Zmianie warty towarzyszy głośne bicie w wielki bęben.


Then the colourful historic procession appears.
Potem wychodzi kolorowy korowód historycznych strażników.


.

The palace is quite a cosy place totally surrounded by the top modern architecture.
Pałac ten jest otoczony ultra nowoczesnymi budynkami.

The characteristic motifs and shapes.
Though they are close to the Japanese palace style, a keen observer will notice that the corners of the Korean roofs are less sharply turned upwards than in China yet, a little more than in Japan :).
Charakterystyczne motywy i kształty.
Styl przypomina ten dżapoński, ale jednak jest różnica - narożniki dachu nie wywijają się tak mocno jak u chińskich sąsiadów ale też bardziej niż w Japonii :. Taki in-between 


No shoes allowed./ Zero butów


Central heating of the time / Ówczesne centralne ogrzewanie


No Asian palace is complete without a tidily kept park.
Azjatyckie założenia pałacowe nie istnieją bez pięknie utrzymanych ogrodów i parków.

The most important of the five royal sites (Korea had kings not emperors, mind you) is the Gyeongbokgung Palace  (경복궁 (태극기
It dates back to 14 c. and spreads over a vast area, combining several royal buildings into one palace complex.
Najważniejszym seulskim pałacem jest Gyeongbokgung Palace z 14 wieku (królewski - co ważne - Korea nie miała cesarzy). Cały kompleks składa się z wielu mniejszych pałaców służących do różnych celów i olbrzymiego podwórca. 

The change of guards starts outside the gate and enters the large yard inside. 
Here, the attire features blue mainly....
Zmiana warty zaczyna się przed brama wjazdową i potem przechodzi na wielki dziedziniec. 
Przy tamtym mniejszym pałacu dominowały u strażników kolory żółty z czerwonym, tu zaś wszelkie odmiany niebieskiego. 


Inside, much to walk and see.
Wewnątrz jest dużo chodzenia i oglądania.
The Main Throne / Tron Główny


and the emblem above the throne / i godło nad nim

Elaborate construction / bardzo skomplikowana konstrukcja

Typical gable / charakterystyczny układ dachu

A must in a palace  /  bez tego żaden pałac nie obejdzie się :)

Monkeyed roof :) / zmałpiały dach


a close-up of the decorative motifs / elementy dekoracyjne z bliska
Something more "European gothic" / wreszcie trochę europejskowatego gotyku :)

A little like at the Teutonic Knights' :)  / może przypominać nawet krzyżacką strukturęBehind the palace, a pagoda towers over the nearby park
Za pałacem wznosi się nad parkiem pagodaAnd the world outside the palace wall is trying to smoothly mixes history with the fast pushing XXI century.
A świat na zewnątrz pałacowego muru stara się łagodnie przejść od historii do agresywnego XXI wieku :)